ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।

ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *