ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੇਠਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੋਤ

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਿ੍ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੰਮੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਉਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *