ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *