ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਲਾਮਾਂ

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਾ ਲ ਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇ ੜ ਛਾ ੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ੜ ਛਾ ੜ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇ ੜ ਛਾ ੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇ ੜਿ ਆ ਗਿਆ

ਸਗੋਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *