ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ

ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ “ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ” ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਟੋ ਮੈਟਿਲਾ ਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਉਸ …

ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ Read More