ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਪਲਾਈ

ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਵੈ ਕ ਸੀ ਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *