ਵਿਆਹ ਚ ਨਾ ਆਏ ਲਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਲਾੜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ

ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗ ਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ 70 ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਉਹ ਸ਼ ਖ਼ ਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱ ਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *