ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਡ਼ਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌਡ਼ਾਮਾਜਰਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ

ਜੌਡ਼ਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰਾੰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.