ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ, ਅੱਜ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ …

ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ, ਅੱਜ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ Read More