ਬਰਾਤ ਚ DJ ਦੇਖ ਭੜਕੇ ਕਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ DJ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਵੀਡੀਓ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀ ਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ …

ਬਰਾਤ ਚ DJ ਦੇਖ ਭੜਕੇ ਕਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ DJ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਵੀਡੀਓ Read More