ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ “ਪਟੌਦੀ ਪੈਲੇਸ” ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਫੇਲ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ …

ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ “ਪਟੌਦੀ ਪੈਲੇਸ” ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਫੇਲ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ Read More